KP 6018S


KP Sub Series là dòng cao cấp với công nghệ chuyên nghiệp tiên tiến của JBL, JBL KP sub bao gồm các model loa siêu trầm cao cấp được thiết kế dành riêng cho việc cài đặt karaoke như: KP6018S, KP18S, KP25S. Nó có thể được tích hợp hoàn hảo với toàn bộ loa toàn dải JBL KP Series.